Lidmaatschap

Wij spannen ons in om alle op onze bedrijventerreinen gevestigde bedrijven lid te maken of als lid te behouden. Dit doen wij door middel van informatieverstrekking en het aangeven van het belang van betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het lidmaatschap bij de VBBO is voor ondernemers op het bedrijventerrein Hoogeind verplicht. Eind 2005 is de VBBO actief van start gegaan met het aanschrijven van de ondernemers waarvoor een deelnameverplichting geldt, welke nog geen lid zijn.

Ondernemers op Moleneind hebben geen deelnameverplichting, ongeveer één derde van de leden van de VBBO is op dit terrein gevestigd. Voor ondernemers in het gebied Bijster – Heerbaan geldt ook geen deelnameverplichting.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal medewerkers bij het bedrijf. Indien een bedrijf meerdere BV’s heeft, dient het totale aantal medewerkers van de Holding en de werkmaatschappijen gezamenlijk  opgegeven te worden.

laatste nieuws

25-10-2016
biz

Het stemlokaal voor BIZ 3B-O is officieel geopend door Burgemeester Paul Depla van de Gemeente Breda.

U kunt vandaag... [meer]

18-12-2013

De digitale brochure “Regelingen en subsidies voor ondernemers” wordt binnenkort op de Breda-site geplaatst. Vindbaar op:
www.breda.nl/ondernemen/wet-regelgeving/regelingen-subsidies.

Nieuwe... [meer]