Nieuwsberichten

biz
Plaatsingsdatum: 25-10-2016

Het stemlokaal voor BIZ 3B-O is officieel geopend door Burgemeester Paul Depla van de Gemeente Breda.

U kunt vandaag ook uw stembiljet komen ophalen en direct uw stem anoniem uitbrengen.

We zijn aanwezig tot 17:30 uur bij Campanile Hotel te Breda.

Koffie staat klaar!
***********************************************************************************************
2017-02-08 16_32_21-Diagram website - Word.jpg*****************************************************************************************

Op 26 januari 2017 is weer een BIZ bijeenkomst geweest.

Hier kunt u de presentatie terug zien die tijdens deze bijeenkomst gehouden werd. 

 

PRESENTATIE

 

Vragen die gesteld zijn tijdens en na presentatie BIZ bijeenkomst 26-01-2017

Vragen, reacties die gesteld zijn tijdens en na presentatie BIZ bijeenkomst  26 januari 2017

1.    Wordt een verzamelpand als bedrijf of als één gezien?
De BIZ bijdrage is gebaseerd op WOZ aanslagen die nu ook vanuit Belastingsamenwerking verzonden wordt.

2.    Dhr. W. van Beek, Bender Benelux: Als bedrijf hebben wij paar units in één pand, we krijgen momenteel afzonderlijk de WOZ aanslag.
LM wil graag zijn gegevens ontvangen en zal bij de gemeente nagaan hoe dit is ingedeeld. 3B-O is uitgegaan van WOZ-waarde per los object. 
Met de gemeente moet even gekeken worden hoe hier in dit specifiek geval mee om te gaan. 

3.    Zijn de camera's op het Minervum nog wel in gebruik?
Op dit moment niet, officieel zouden deze uitgeschakeld moeten zijn.

4.    Robbert Vugts (Vila Etiketten BV) biedt zich aan om op 09 februari te komen helpen tijdens het uitdelen van de stembiljetten / met het belpanel om bedrijven te bellen dat hun stembiljet klaar ligt.

5.    Is er een inschatting hoeveel bedrijven al goed geinformeerd zijn?
Bij elke BIZ bijeenkomst zien we weer nieuwe gezichten, dat is een goed teken. Daarnaast hebben we veel bedrijven gesproken, maar helaas zijn zeker niet alle 440 bedrijven bereikt. Heel veel kleine ondernemers komen sowieso niet naar dit soort bijeenkomsten. Persoonlijke benadering werkt het beste; als je het verhaal uitlegt, heb je ze snel mee. 

6.    D. van den Brule Gemeente Breda geeft aan dat het belangrijkste is dat men stemt! Of dit nu voor of tegen is, dat maakt in beginsel niet uit, er moeten voldoende stemmen zijn anders gaat de BIZ sowieso niet door. Dit is vastgelegd in het wettelijk proces. Dit moet duidelijk gemaakt worden in het telefonisch contact / persoonlijke benadering. 

7.    Er zijn veel vennootschappen op adressen, maar deze hebben geen activiteiten, moeten deze ook meestemmen?
Met de BIZ gaat over voordeuren, dus het object. Het gaat om de gebruikers met een WOZ object, deze mogen stemmen. Mensen die meer WOZ objecten hebben, mogen stemmen voor alle WOZ objecten. 

8.    Binnen VBBO-gebied is aantal hele grote bedrijven gevestigd, hebben we deze al in ons kamp?
Van begin af aan zijn hier contacten mee en ze zijn betrokken, maar of ze voor/tegen stemmen weten we niet. 
Brabant Water was enthousiast, ook met Abbott goed gesprek gehad, Amgen is betrokken. Belangrijk is dat het verhaal duidelijk wordt. We zullen ze zeker benaderen komende periode.

9.    De partijen die aangesloten waren bij SBBB zijn waarschijnlijk positief, omdat ze via de BIZ veel minder gaan betalen, daar zitten de grote bedrijven ook bij. De BIZ-bijdrage moet wel duidelijker gecommuniceerd worden dat er zeker een voordeel voor ondernemers in zit als ze voor een BIZ stemmen. 

10.    Staat de WOZ waarde per bedrijf ook in het stembiljet?
Niet per bedrijf maar wel wordt de staffel toegevoegd.
Wat is er op tegen om het gepersonaliseerd erbij te zetten? Makkelijker om te stemmen! 
D. van den Brule Gemeente Breda vraagt dit even na en koppelt het terug richting 3B-O.


Presentatie Duurzaamheid door Marcel van Miert

Hoe hebben jullie de kopgroep weten te bereiken? Bellen, via via en langsgegaan. 
Vila Etiketten heeft ook panelen op het dak, en ook op tweede pand komen deze, wil graag in contact met MvM voor deelname kopgroep.

Als BIZ gaat 3B-O niet investeren in dit soort voorzieningen, wel in een bijdrage om te onderzoeken welke voordelen en mogelijkheden dit voor de ondernemers kan bieden. Zij kunnen dan zelf individueel aansluiten als ze dat willen.
Wat we er mee willen bereiken is dat duurzaamheden op de agenda komt van de BIZ.

Bender Benelux: Wij overwegen het dak vol te leggen. Misschien beter de groep te vergroten en meer te bereiken. Aangeven dat dit een landingsplatform is. 
Goed om leden VBBO/ 3B-O op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven. 


***********************************************************************************************


 

 

 

 

DE BIZ VERORDENING IS VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD; DIT ZIJN DE VERVOLGSTAPPEN

 

Hier vindt u de link naar de BIZ Verordening.

 

 

De gemeenteraad heeft de BIZ-verordening vastgesteld en dit betekent dat we de stemming  i.s.m. de gemeente kunnen gaan uitvoeren voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het gebied Breda.

De stemming  gaat per 9 februari 2017 van start.

Het bestuur van VBBO nodigt u uit voor de informatiebijeenkomst op 26 januari 2017, locatie Campanile Breda. Inloop vanaf 16:00 uur, aanvang bijeenkomst 16:30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we dieper in gaan op de vervolgstappen en draagvlakmeting om uiteindelijk tot de BIZ (3B-O) te komen.

Zoals eerder gemeld, is voldoende draagvlak een vereiste om tot resultaten en de BIZ  te komen. Uw aanwezigheid is daarom ook van groot belang.

Wij vragen u zich voor deze bijeenkomst aan te melden via info@vbbo.nl.


***********************************************************************************************
Op 9 december jl. is er een nieuwe BIZ bijeenkomst georganiseerd. DOWNLOAD DE BIZ PRESENTATIE


Vragen die gesteld zijn tijdens en na presentatie BIZ bijeenkomst 09-12-2016

1. Waarom wordt de VBBO een slapende vereniging en wordt deze niet opgeheven?
De BIZ wordt voor 5 jaar bepaald, na 5 jaar moet de procedure opnieuw opgezet worden. Stel dat de BIZ er dan niet doorheen komt, dan wordt de VBBO weer actief.

2. Dus als de 50% positieve stemmen niet gehaald wordt, gaat de VBBO door zoals nu?
Als 50% niet gehaald wordt, dan blijft alles zoals het nu is en blijft VBBO actief.

3. Wat is het onderscheid tussen de eigenaar van het pand en de gebruiker van het pand.
De gebruikers krijgen de rekening, tenzij er geen gebruiker is, dan wordt de eigenaar aangeslagen.

4. Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? In het pand waar wij werkzaam zijn zitten meerdere bedrijven.
Als het goed is geadministreerd in de gemeentelijke administratie is hier rekening mee gehouden. Het is wel belangrijk dat jullie als ondernemer de juiste informatie bij de daartoe bestemde instanties hebben geregistreerd. 
Het is goed om hierover contact te hebben met de gemeente, hoe is het daar geadministreerd. Gemeente is afhankelijk van de gegevens van de Kamer van Koophandel en haar eigen ABR. Belangrijk is wel dat bedrijven de juiste gegevens hebben geregistreerd bij de daartoe bestemde instanties. Controleer dit goed. De eigenaar van het pand kan de WOZ waarde van de staffel verhalen op de gebruikers.

5. Is er al over nagedacht hoe de stemming moet gaan plaatsvinden?
De draagvlakmeting en de aanpak er naar toe wordt in goed overleg met de gemeente bepaald. Dit kan met ambassadeurs, extra communicatie en nog veel meer. Er zullen extra acties en communicatie richting ondernemers plaatsvinden, want de draagvlakmeting is natuurlijk het belangrijkste. Waarschijnlijk zal het bestuur met ambassadeurs de stemmingsformulieren afgeven en ophalen. Gemeente: BIZ biedt heel veel meerwaarde, maar er moet wel gestemd worden.

6. Is deelname aan de BIZ voor iedereen verplicht?

De BIZ is een wettelijke maatregel. Als de ondergrens gehaald wordt, is de BIZ een feit en is iedereen bijdrage plichtig. De gelden worden niet door de gemeente geïnd maar door de Belastingsamenwerking West-Brabant.

7. Hoe gaat het na 1-1-2017 met de beveiliging als deze sowieso stopt?

De collectieve beveiliging door SBBB stopt met ingang van 1-1-2017, omdat de stichting ophoudt met haar activiteiten. De individuele afspraken met uw beveiliger blijven van kracht.

8. Is er dan geen surveillance meer op de bedrijventerreinen?

Nee, dit valt onder de collectieve beveiliging van SBBB en dat stopt. De alarmopvolging (volgens individuele afspraken) gaat wel gewoon door. 

9. Is de gemeente niet eindverantwoordelijk voor de beveiliging? De gemeente zal ook wel weten hoe dit opgevolgd moet gaan worden?
In jaren 80-90 waren er veel inbraken op het bedrijventerrein. Het is een  initiatief van de ondernemers geweest om extra beveiliging te regelen. De gemeente heeft deze private aanpak ondersteund. Als BIZ niet doorgaat, vervalt deze collectieve beveiliging. Collectieve beveiliging is geen verplichting.
Nu betaalt niet iedereen mee aan collectieve beveiliging, als de BIZ een feit wordt, is iedereen verplicht hieraan mee te betalen

10. Bij de laatste BIZ bijeenkomst in september, werd volgens mij gesproken over een overbruggingsperiode v.w.b. de beveiliging?
Er is gedacht dat we het allemaal zouden redden voor het einde van het jaar. Helaas door miscommunicatie met gemeente vindt de draagvlakmeting later plaats, omdat de BIZ pas 22 december a.s. in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld. Er is een oponthoud. Hoe we dit gaan oplossen, moeten we nog verder uitwerken.

11. Hoe snel kun je weer actief zijn met de beveiliging als de BIZ doorgang heeft? 
Heel snel.

12. Wat is erg snel, als je praat over 22 december? Er moet ook nog een draagvlakmeting plaats vinden?
Partijen waarmee gesproken is; bij EBN kan direct geschakeld worden en met andere partijen binnen 2 weken na akkoord.

13. Stemming moet toch eerst plaats vinden? Dus hoe snel is snel?
Binnen 2 weken nadat besluit dat de BIZ doorgaat is genomen. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met een periode van ca. 3 maanden dat er geen collectieve beveiliging plaats vindt.

14. Partijen zijn echt wel bereidwillig om een overgangsregeling te regelen als geld maar binnen komt. BIZ is verplicht, via WOZ, wat gebeurt er met het geld als er geen BIZ is?
Er wordt geen heffing opgelegd als er geen BIZ komt, alleen maar als 3B-O, dus een BIZ, een feit is. De BIZ-gelden worden gestort naar 3B-O. 3B-O is de nieuwe BIZ-vereniging.

15. Over welke bedragen praten we als we denken aan overbrugging van periode januari februari en maart?
We praten over ongeveer 16.000 euro per maand, dus voor het eerste kwartaal 48.000 euro.

16. Gezien de opkomst van de laatste 1,5 jaar bij de BIZ bijeenkomsten en vergaderingen, is de kans groot dat BIZ er niet komt.
Er is heel veel gedaan om mensen te activeren. Als je positief bent over de mogelijke BIZ, is het goed dit ook te uitstralen naar o.a. de buren. Mensen denken ergens aan mee te moeten betalen, maar deze zijn over het algemeen na een uitgebreidere uitleg zeer begripvol. Het alternatief is om nee te stemmen, dan houdt veiligheid op, groen/grijs, verkeersveiligheid/ bewegwijzering etc. Dan blijft alles bij het oude, behalve het bestaan van de SBBB. SBBB stopt definitief per 1-1-2017.

17. Zijn de nieuwe huurders op het bedrijventerrein ook al geïnformeerd?
Ja zeker, en ook de grote spelers zijn reeds benaderd.

18. Wij hebben een contract met SBBB en EBN, zij hebben een sleutel en wachtwoord van ons pand.
Dat is individuele alarmopvolging, m.a.w. een individueel contract die u met EBN heeft afgesloten. Binnen collectieve beveiliging zijn geen sleutels en/of wachtenwoorden bekend. De collectieve surveillant gaat niet bij de bedrijven naar binnen. 

19. Er wordt niets gezegd over Breepark, wordt dit meegenomen in de BIZ of valt dit buiten het terrein?
Breepark valt buiten het BIZ gebied. De bedrijvenvereniging bestaat inmiddels 25 jaar, voor het oprichten van de BIZ zijn we vanuit VBBO gaan werken. Breepark is hier nooit onderdeel van geweest, ook Claudius Prinsenlaan niet. Er is wel sprake geweest om Breepark erbij te betrekken, maar de activiteiten die daar plaats vinden zijn totaal anders dan bij de bedrijventerreinvereniging. 
Gemeente: we zijn momenteel nog in gesprek met VBBO over de beveiliging op het Minervum met Breepark aan de achterzijde. Als er evenementen worden georganiseerd, is daar een vergunning voor. In deze vergunning wordt de beveiliging en verkeersveiligheid opgenomen.
BIZ is een mooi slagvaardig instrument. Als de beveiliging en uitstraling van het bedrijventerrein goed geregeld zijn, heeft dit een positief effect op uw bedrijf. Beveiliging staat bovenaan maar er zijn zoveel meer belangrijke zaken in BIZ. 

20. Het cruciale punt voor nu is dus de meerderheid meekrijgen in deze collectiviteit?
Ja, 50% van de ondernemers moet een stem hebben uitgebracht, daar van moet 2/3de positief stemmen en van deze stemmen dient de WOZ hoger te zijn dan die van de tegenstemmers.

21. Zijn de contacten er al voor die 50%?
Hier zijn we druk mee bezig. Samen met de gemeente zullen afspraken gemaakt worden over de aanpak en communicatie richting alle ondernemers op het bedrijventerrein. Na vaststelling in de gemeenteraad, zal actief gecommuniceerd worden

22. Waarom kan de draagvlakmeting niet al separaat in gang gezet worden?
De procedure is wettelijk vastgesteld, daarvan mogen we niet afwijken.

23. Als de antwoorden op de stemming anoniem verzameld worden, hoe weet je dan of de stemming positief is?
Gemeente is verantwoordelijk voor stemming, de telling van de stemmen vindt plaats onder toezicht van de notaris.

24. Als je nu al aan SBBB betaald, als middelgroot bedrijf, ga je toch niet meer betalen als de BIZ van kracht gaat?
Nee juist minder.

25. Misschien is het goed om een mailing te versturen waarin dit duidelijk beschreven staat om meer volgers te krijgen. 
De komende periode zal intensiever gecommuniceerd worden, maar dit kan pas na vaststelling door de gemeenteraad.

26. Hoe wordt de communicatie over de BIZ verder opgepakt. Gaat iedereen als ambassadeur optreden om andere ondernemers te informeren over de BIZ? Het is wel belangrijk om het belang van de BIZ onder de aandacht te brengen. 
Met alleen de bestuursleden van VBBO en Laura Martin kun je niet 400 bedrijven bezoeken. We willen dit met extra ambassadeurs gaan uitvoeren. Als actie met zoveel mogelijk mensen bij bedrijven langs te gaan.
Ambassadeurs, jullie in de zaal kunnen ook een positieve bijdrage leveren door met buren te gaan praten etc.  Hoe meer mensen positief geïnformeerd worden hoe meer kansen op slagen van een BIZ. Als het project staat, is het kwestie van uitvoeren, daarna commissies inrichten. 

Er komt nog een leaflet, heel beknopt op een A3 wat gaan we doen met de BIZ. We zijn in overleg met de gemeente hoe deze verder te verspreiden.

Einde bijeenkomst 16:45 uur.

***********************************************************************************************

Het BIZ Meerjarenplan 2017-2021 kunt u lezen door op onderstaande link te klikken


DOWNLOAD HET BIZ MEERJARENPLAN 2017-2021

*************************************************************************************************

Op 21 september jl. hebben we een BIZ bijeenkomst georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gegeven die u hieronder terug kunt zien.

De vragen en antwoorden die deze dag gesteld en gegeven zijn vindt u onder de link naar de presentatie.

 

 

DOWNLOAD DE VBBO PRESENTATIE VAN 21 SEPTEMBER 2016

 

Vragen die gesteld zijn tijdens en na presentatie BIZ bijeenkomst 21-09-2016


1. Is de BIZ alleen voor de eigenaren van het pand?
Nee BIZ geldt in principe voor de gebruikers. Op het moment dat een pand leeg staat dan geldt BIZ voor de eigenaar van het pand. 

2. Ontvangen wij de presentatie achteraf?
Ja deze wordt nagestuurd

3. De verwachtte BIZ bijdrage is op basis van WOZ? Draagt de gemeente daarin bij?
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage bestaat uit het bedrag dat wordt uitgegeven aan het groen onderhoud van de bedrijven terreinen. 

4. Moet er een goedkeuring van de gemeente komen?
Ja de bedrijvenvereniging stelt een plan op voor het BIZ-gebied. De gemeente stelt aan de hand van het BIZ-plan een uitvoeringsovereenkomst op en een verordening. Dit wordt ingediend voor akkoord bij de Gemeenteraad.

5. Stel ik ben huurder voor nog 2 jaar, hoe kan dit dan voor 5 jaar gecommitteerd worden.
Op het moment dat je stopt met huren van het pand, gaat het over naar de eigenaar als het pand leeg komt te staan. De eigenaar wordt dan bijdrageplichtig. 

6. Ondernemers betalen al WOZ-belasting aan de gemeente. Waarom zijn alleen deze WOZ opbrengsten niet voldoende om dit soort zaken te regelen?
Niet alles is opgenomen in WOZ belasting. Zaken zoals veiligheid, uitstraling en imago van het terrein zitten hier niet in en zullen apart geregeld moeten worden.

7. Wat zijn de nadelen van de BIZ? Ik zie alleen de voordelen, maar voor mij is niet alles een voordeel of zelfs niet relevant.
Het is niet interessant als je verplicht moet deelnemen aan iets dat ook nog eens bepaald wordt door anderen. Het maakt mij ook niet uit wie mijn buren zijn en of we een speeltuin in de straat hebben. Veiligheid is wel interessant.
De grootste kostenpost zit niet in het leuk maken van het bedrijventerrein maar in veiligheid. Met een BIZ investeer je gezamenlijk, iedereen betaalt mee, in kwaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein. Gezamenlijk kan je voor een klein bedrag veel regelen. Je houdt altijd verschillende meningen onder ondernemers, maar uiteindelijk is het gezamenlijke doel het behoud van een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein. Uiteindelijk hebben we daar allemaal baat bij.
BIZ is niet geïnitieerd door terugtrekkende overheid, maar voor meer betrokkenheid bij bedrijven onderling. Je hebt voor minder kosten, hoger onderhoud. Uiteindelijk zijn het de ondernemers zelf die bepalen of het een goed plan is. Daar waar mogelijk participeren en denken in oplossingen. 

8. En de zzp'er met een garagebox moet die ook mee doen?
Omdat het binnen het BIZ-gebied ligt wel. De staffel, verdeling van kosten, zal naar ratio van WOZ waarde opgesteld worden.

9. Er zitten paar grote bedrijven op het terrein, als je die op een akkoordje gooit, zijn we met de rest (als kleine) de pineut.
Er moeten gewoon 200 bedrijven stemmen. Met de grote bedrijven  zoals Amgen en Abott is wel al contact geweest. Maar ook zij zullen bepalen aan de hand van het BIZ-plan en kosten of zij voor of tegen stemmen. De stemmen zijn geheim en loopt via de notaris. 

10. Valt Breepark binnen de BIZ?
Nee, Breepark valt buiten het BIZ-gebied. Dit is een bewuste keuze. Dit omdat de belangen van het bedrijventerrein tov een evenemententerrein totaal verschillend zijn. Daarom is het belangrijk om zaken te scheiden en Breepark buiten het gebied te houden.

11. Waarom alle bedrijven in één BIZ? Bijvoorbeeld Takkebijsters is sterk afwijkend van andere 
terreinen. Logisch om met bijv Minervum aparte BIZ op te starten.
Uit hoofde van veiligheid is het collectief goedkoper om gezamenlijk oplossingen te vinden. 

12. Wie krijgt de rekening?
Gebruikers, als er geen gebruiker is, dan de eigenaar.

13. Je zou de kosten ook 50/50 kunnen doen, gebruikers/eigenaar.
De keuze is om de BIZ op de de gebruiker te belasten.
BIZ heeft geen grote invloed op huur-/vastgoed prijzen. Takkebijsters is redelijk opgeknapt de afgelopen jaren. In 3 jaar tijd is de buitenkant met Blue Business Area geupgradet, leegstand is langzaam aan het terug lopen, panden worden gevuld. Dit heeft geen dramatisch invloed gehad op huurprijzen.
Initiatiefnemers van Blue Business Area zijn blij met het BIZ-initiatief, ligt in het in verlengde van hun activiteiten. 

14. Bijdrage BIZ is één ding, maar wat gaan we regelen / opnemen in de BIZ en wat gaat de gemeente overhevelen naar BIZ.
We gaan veiligheid, beheer & onderhoud, beweegwijzering, gebiedspromotie opnemen in het plan.

15. Met gemeente convenant sluiten over zwerfvuil. De blikvangers zijn weggehaald, maar men gooit het nog steeds daar neer. Dit moet in ondernemersvereniging.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de rijksweg. Dit wordt ook niet opgenomen in de BIZ. Als BIZ heb je wel een krachtigere stem naar de gemeente, je spreekt namens 400 bedrijven. Dit betekent dat we het probleem wel kunnen aankaarten richting de gemeente en dat we actie verwachten om dit probleem op te lossen.

16. Zijn er statistieken bekend over incidenten?
We hebben een onderzoek laten uitvoeren door studenten aan de Avans opleiding Integrale Veiligheid. Waar liggen onze risico's. Uit dat rapport is naar voren gekomen waar de risico's liggen en waar te beschermen, dit kan niet overal. Vandaag met 4-tal grote spelers aan tafel gezeten om prijsopgave veiligheid te bespreken. EBN, Securitas, Scorpions, Trigion.

17. Wat is de status nu van waarvoor we hier zitten? Het is toch de vraag óf we het gaan doen?
Dit is een informatieve bijeenkomst. De goedkeuring om de mogelijkheden voor een BIZ te onderzoeken is in een eerdere ALV van VBBO afgesproken. We hebben alle bedrijven op het bedrijventerrein geïnformeerd, telefonisch en via enquete. We zitten nu in fase dat het rapport afgerond kan worden. Hierna kan het plan naar de Gemeenteraad. We houden deze informati


Download doc.
BIZ meerjarenplan 2017-2021.pdf Verordening Gemeente.pdf 


Download doc.BIZ meerjarenplan 2017-2021.pdfVerordening Gemeente.pdf

laatste nieuws

25-10-2016
biz

Het stemlokaal voor BIZ 3B-O is officieel geopend door Burgemeester Paul Depla van de Gemeente Breda.

U kunt vandaag... [meer]

18-12-2013

De digitale brochure “Regelingen en subsidies voor ondernemers” wordt binnenkort op de Breda-site geplaatst. Vindbaar op:
www.breda.nl/ondernemen/wet-regelgeving/regelingen-subsidies.

Nieuwe... [meer]

agenda

datum
omschrijving

Leden uitgelicht

JM Corporate Finance is dé specialist in de omgeving Breda met betrekking tot vraagstukken op het terrein van waardering, investering... [meer]