VBBO

Welkom op de website van de VBBO
Het feit dat u op onze website bent terechtgekomen bevestigt dat u bent geïnteresseerd in de activiteiten en doelstellingen van onze vereniging.

Graag nodigen wij u uit om eventuele onduidelijkheden aan ons te melden. Het is onze intentie om de informatie op deze site zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te houden.

Een belangrijke functie van de bedrijvenvereniging is het stimuleren van sociale en collegiale contacten. Daarnaast kunnen de gevestigde bedrijven ook zakelijk iets voor elkaar betekenen. Het bestuur van de VBBO spant zich permanent in om voor haar leden, waar mogelijk, voordeel te behalen alsmede om zaken van algemeen belang bij de diverse instanties aan de orde te stellen.

U treft informatie aan omtrent de collectieve surveillance op de bedrijventerreinen in Breda, waarvan de uitvoering onder supervisie van de SBBB, in handen is gegeven aan EBN Veiligheidsdienst.
Wij attenderen u graag op de noodzaak de bescherming van uw eigendommen en de veiligheid van uw medewerkers zo optimaal mogelijk te maken. Uw bijdrage hierin heeft tot gevolg dat het financiële aspect op een haalbaar niveau kan worden gehandhaafd.

Wij nodigen u uit uw relevante informatie aan ons te e-mailen.

Mocht u nog vragen hebben schroom niet even contact op te nemen met het secretariaat, zij zullen u graag alle aanvullende informatie verstrekken.

Op onze website vindt u steeds de meest recente informatie, alsook de ledenlijst van alle bij VBBO aangesloten bedrijven.
Namens het bestuur
Eric Boon
Secretaris

laatste nieuws

25-10-2016
biz

Het stemlokaal voor BIZ 3B-O is officieel geopend door Burgemeester Paul Depla van de Gemeente Breda.

U kunt vandaag... [meer]

18-12-2013

De digitale brochure “Regelingen en subsidies voor ondernemers” wordt binnenkort op de Breda-site geplaatst. Vindbaar op:
www.breda.nl/ondernemen/wet-regelgeving/regelingen-subsidies.

Nieuwe... [meer]